Stichting Nederlands Onderwijs Frankfurt

SNOF

Impressum/Disclaimer

Stichting Nederlands Onderwijs Frankfurt (SNOF)
Adres: Ober den Birken 37, 61440 Oberursel, Duitsland

Ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel en Fabrieken onder
nummer 41159921.
Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (NOB) school nr. 87.
Bestuur:Jaaike Bouhuys, voorzitter. Joost Welzen, penningmeester. Ruth van Duuren, secretaris.


Deze site wordt met de grootsmogelijjke zorgvuldigheit onderhouden, desalniettemin kunnen gebruikers van de website van Stichting Nederlands Onderwijs Frankfurt (www.snof.de) geen rechten ontlenen aan de site of aanspraak maken op juistheid en volledigheid van de inhoud van de site. 
Voorts is SNOF niet verantwoordelijk voor emails en berichten die gepubliceerd worden door gebruikers van gastenboeken, onze Facebookpagina's die op onze site te vinden zijn of waarnaar wordt verwezen. Bij het gebruik maken van hyperlinks (doorverwijzingen naar ander sites) aanvaardt SNOF geen enkele aansprakelijkheid voor de  juistheid van de op zulke sites geboden informatie. Voorts aanvaardt SNOF geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is of zou kunnen ontstaan door gebruik te maken van deze site of van andere websites via een hyperlink.
SNOF sluit iedere aansprakelijkheid in verband hiermee uit.
Opmerkingen of reacties over opmaak, informatie of links van deze site kunt u sturen aan: info@snof.de


Haftungsausschluss: Hiermit distanziert sich die im Impressum genante Stiftung ausdrücklich von den Inhalten der von hier aus verlinkten Seiten oder Grafiken und macht sich diese keinesfalls zu Eigen. Verstoße gegen geltendes Recht, Sitte oder Moral welche uns bekannt werden,  haben die sofortige Löschung von Links, Einträge, Beiträge oder Ähnliches zur Folge.


E-Mail
Anruf