Stichting Nederlands Onderwijs Frankfurt

SNOF

De school

SNOF biedt wekelijks Nederlands Taal en Cultuur (NTC)-onderwijs aan Nederlandstalige kinderen van 4 jaar  (groep 1) tot ongeveer 14 jaar (VO3) aan. De leerlingen volgen de lessen naast de lessen op de lokale of internationale dagschool.

Wij verwelkomen jaarlijks ongeveer 60 kinderen. Hiervan heeft ongeveer de helft twee Nederlandstalige ouders. De overige hebben één ouder met Nederlands als moedertaal. 
De precieze groepsindeling is afhankelijk van het aantal leerlingen en hun niveau en wordt jaarlijks vastgelegd. 

Naast schoolleiding zijn er 6 leerkrachten.
Zij werken nauw samen met het schoolbestuur dat op dit moment uit 4 personen bestaat.

De lessen vinden voor alle groepen op maandagmiddag plaats op de locatie van de 
Frankfurt International School (FIS), An der Waldlust 15, 61440 Oberursel.

Alle groepen hebben les van 16.00 tot 18.00 uur.

Daarnaast zijn er op enkele zaterdagen in het jaar toets- en cultuurdagen. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders het jaarrooster waarop al deze dagen aangegeven staan. Onze school volgt zoveel als mogelijk het vakantierooster van de school waar we te gast zijn maar moet ook rekening houden met de vakanties op lokale Duitse scholen.  
E-Mail
Anruf