Stichting Nederlands Onderwijs Frankfurt

SNOF

Aanmelding

Wil je je kind inschrijven, meer informatie ontvangen of aanmelden voor een gratis proefles, neem dan contact op met de schoolleiding (email) of klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Schoolgeld

SNOF is een non-profit organisatie met als doel kwalitatief goed onderwijs te bieden tegen lage kosten. Naast de subsidie van het Ministerie van OCW wordt jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd. Het schoolgeld voor het schooljaar 2024/2025 is als volgt vastgesteld:

Groepen

Bedrag per kind per schooljaar                                                                  

Kleuters in groep 1 en 2

EUR 450,-                                                                    

Groepen 3 Basisonderwijs t/m Voortgezet onderwijs VO3

EUR 550,-


Het bestuur geeft op de jaarvergadering, aan het begin van ieder schooljaar, inzicht in de besteding van de gelden en de financiële situatie van de school.

Tenslotte wordt van de ouders een actieve rol verwacht ter ondersteuning van de activiteiten van de SNOF. Deze ondersteuning draagt er ook aan bij om de kosten zo laag mogelijk te houden. Wij vragen ouders bijv. te helpen bij het openstellen en het beheer van de bibliotheek, het toezicht houden bij buitenschoolse activiteiten en bij de organisatie van culturele evenementen, zoals de schrijversdag en de koningsspelen. Dit gaat altijd in overleg. Met de inschrijving verklaren ouders zich bereid deze medewerking te verlenen.E-Mail
Anruf